A várólistával kapcsolatos rendeletek módosításáról és a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezésérő szóló 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 4. §-a alapján az alábbiak szerint változott az intézmények várólistás adatainak internetes közzétételi kötelezettsége:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi várólistának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.
Intézetünk honlapjáról a következő linken keresztül tekinthetik meg az országos várólistát:
Az OEP várólistán a betegek saját "esetazonosító" számukkal tekinthetik meg a beavatkozás várható időpontját.

OEP várólista: https://varolista.oep.hu/varolista_pub/FOGALMAK

Az intézményi várólista fogalma:

Az adott fekvőbeteg ellátó Intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely – a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével – az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra.

Betegfogadási lista fogalma:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény meghatározásában a betegfogadási lista az adott járóbeteg szakellátó intézményben - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

Országos várólista nyilvántartás: Az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartása.

Országos várólista nyilvántartást vezető szerv:Országos Egészségbiztosítási Pénztár