osztályvezető  főorvos: Dr. Szakál Ignác Imre
osztályvezető főorvos helyettes: Dr. Kardosné Dr. Forrási Claudia
osztályvezető ápoló: Tóthné Kun Mária
osztályvezető ápoló helyettes: Szehofnerné Nyári Edit
szociális szervező: Martonné Iván Ildikó Telefon: 34/342-840/263 mellék       

Elérhetőség:
Cím: 2921 Komárom, Széchenyi u 2.
osztály telefonszáma: 34/342-840/115mellék  

Előjegyzés: Telefon: 34/342-840/115mellék
Telefonon történő előjegyzés esetén kérjük, készítse elő a TAJ kártyáját, lakcím kártyáját telefonos elérhetőségét, beutalóját.

Kérjük, a felvételkor hozza magával:
• háziorvosi /szakorvosi beutaló vagy áthelyező zárójelentés
• TAJ-kártya, személyigazolvány, lakcím kártya
• betegségével kapcsolatos dokumentáció (korábbi leletek,zárójelentés,ambuláns lap, kezelőlap)
• állandóan szedett gyógyszerek listája
• a kórházi tartózkodás idején szükséges tisztálkodási szerek, váltó ruha, papucs, törölköző stb.

Tevékenység leírása:
A krónikus ellátás célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. Az ellátás időtartama, illetve befejezése általában nem tervezhető, és jellemzően hosszú időtartamú.

Kórházunkban a krónikus betegellátási tevékenységeket és szolgáltatásokat 60 ágyon biztosítjuk pácienseinknek. Az osztály két szinten működik az emeleti részen, 45 ágyon, a földszinti részen, 15 ágyon tudjuk elhelyezni betegeinket.  A Krónikus belgyógyászati osztályunk 2012 óta lát el területi ellátási kötelezettségébe tartózó betegeket. Az osztály szakmai feladata az aktív osztályos ellátást már nem igénylő, de a bevezetett terápia ellenőrzését intézményes keretek között még igénylő betegek ellátása. A krónikus ellátás szakmai feladatai mellett, gyakran kerül ápolásra gondozásra szoruló beteg felvételre, ami segíti a családokat az átmeneti ápolási nehézségek áthidalásában. Az osztályon a betegek mobilizálásban gyógytornászok nyújtanak segítséget. A betegeket táplálkozási tanácsokkal dietetikusunk látja el.

Területi ellátási kötelezettség: 0100 Belgyógyászat : Fekvő ,Progresszivitás: 1 (krónikus)

Település neve

Almásfüzitő Komárom Vértesszőlős
Baj Mocsa Vértestolna
Csém Naszály Tata
Dunaalmás Neszmély  
Dunaszentmiklós Szomód  
Héreg Tardos  
Kocs Tarján  


HÁZIREND
Köszöntjük betegeinket!

A kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége, a betegjogok gyakorlásával kapcsolatos intézményi szabályok betartása és betegeink nyugalma érdekében a kórházunk házirendjében foglalt szabályokat szíveskedjen betartani, segítve ezzel az orvosok, az ápolószemélyzet munkáját és az Önt megillető betegjogok érvényesítését.

Betegfelvétel:
A betegek felvétele előjegyzés alapján történik saját intézmény osztályáról, más intézmények osztályairól, saját szakambulanciáról, területi alapellátásból és szakellátásból.

A beteg beutalóval- háziorvosi, szakorvosi, vagy kórházi áthelyező zárójelentéssel kerülhet felvételre. A beteg érkezhet kísérő nélkül, hozzátartozója kíséretében, vagy mentővel.

A betegek felvétele az osztály vizsgálóhelyiségében történik. A kórházi felvételre került betegeket az osztályos nővér kíséri a kórterembe. A betegek táskájukat, ruhájukat, cipőjüket érkezéskor a kórteremben található szekrénybe helyezhetik el.

A kórházban történő benntartózkodás alatt higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, papucs) használható.

Értéktárgyak, pénzeszközök: Az intézményi szabályozásban foglaltak szerint helyezhetők el, mellyel kapcsolatban a főnővér ad tájékoztatást. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház felelősséget nem vállal. A beteg a használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel. Elbocsátásakor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni.

A beteg köteles betartani az osztály napirendjét, házirendjét, melyet az ápolási dokumentáció és a beleegyező nyilatkozat aláírásával elfogad.

Az osztályos napirend a következők szerint alakul:
05:00 Bejárati ajtó nyitása
06:00 Osztályátadás
07:00-09:00 Nővéri vizit, reggeli
08:30-11:30 Vizitek, vizsgálatok
11:30-13:00 Ebéd
13:00-14:00 Csendes pihenő
14:00-16:00 Ajánlott látogatási idő
16:00-18:00 Vacsora, orvosi és nővéri vizit
17:45-18:00 Osztályátadás
18:00-22:00 Nővéri vizit
22:00 Villanyoltás
22:00-05:00 Éjszakai pihenő

A betegnek – saját gyógyulása érdekében – be kell tartania az orvosok és az ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait. A nővéri vizit alkalmával kerül sor az orvos által elrendelt kezelés és vizsgálatok előkészítésére, kivitelezésére.

Az intézmény egész területén Tilos a dohányzás! Szeszesitalt a kórházba behozni és fogyasztani Tilos!

Betegeket a kórházból naponta bocsátunk el, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa előzetesen értesíti.

Látogatási rend
• Beteglátogatás kórházunkban minden nap van.
• Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat a folyosókon is fogadhatják, fekvőbeteg látogatása a kórteremben történik.
• A beteg ágyára ráülni és rápakolni szigorúan TILOS!
• Súlyos állapotú beteg esetén a hozzátartozó az osztályvezető főorvos engedélyével tartózkodhat a beteg mellett, a napi orvosi és ápolási munka akadályozása nélkül.
• Ha a betegjogok keretében a kijelölt konziliárius helyett, más orvos által konzíliumot kíván a beteg kezdeményezni, azt a kezelőorvosa felé kell jelezni!
• A kórházi higiéné megtartása érdekben a betegnek alkalmazkodnia kell a takarítás rendjéhez és módjához.
• A fennjáró betegek önmagukat, ágyukat, éjjeli szekrényüket tisztán és rendben kell, hogy tartsák, a fekvőbetegek teljes ellátásban részesülnek.
• A betegnek joga van a gyógyító intézményekben is vallását szabadon gyakorolnia. Az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tarthat fenn, a többi betegtárs szabad vallásgyakorlásának tiszteletben tartásával, az osztályvezető főorvos tudtával.
• A betegek a kórház területét csak orvosi engedéllyel hagyhatják el!
• Ha a kórházi ellátással vagy a betegjog érvényesülésével kapcsolatban panasza van, úgy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.