osztályvezető ápoló: Davidov Éva
osztályos szakorvos: Dr. Kerekes Kinga
Cím: 2921 Komárom, Széchenyi u 2.
Osztály telefonszáma: 34/342-840/155, 180 mellék      

Beteg előjegyzési telefon: 06-30/850-0012,  hétköznap 8:00-14:00 közötti időpontban
Telefonon történő előjegyzés esetén kérjük, készítse elő a TAJ kártyáját, lakcím kártyáját telefonos elérhetőségét, beutalóját.

Kérjük, a felvételkor hozza magával:
• háziorvosi /szakorvosi beutaló vagy áthelyező zárójelentés
• TAJ-kártya, személyigazolvány, lakcím kártya
• betegségével kapcsolatos dokumentáció (korábbi leletek,zárójelentés,ambuláns lap, kezelőlap)
• állandóan szedett gyógyszerek listája
• a kórházi tartózkodás idején szükséges tisztálkodási szerek, váltó ruha, papucs, törölköző stb.

Tevékenység leírása:
Kórházunkban az ápolási osztályos ellátási feladatokat és ápolási szolgáltatásokat 15 ágyon biztosítjuk pácienseink részére.  Az Ápolási osztályunk 2006 óta látja el a területi ellátási kötelezettségébe tartózó betegeket. Az ápolási osztályos ellátás célja, hogy az aktív orvosi ellátásra nem szoruló, és a családi gondozást átmenetileg nélkülözők számára nyújtson ellátást, illetve lehetőség szerinti rehabilitációt az egyéni szükségletekhez igazodóan. Az osztályon a betegek mobilizálásban gyógytornászok nyújtanak segítséget. A betegeket táplálkozási tanácsokkal dietetikus látja el.

Területi ellátási kötelezettség
7305 Ápolás, szakápolás: Fekvő, Progresszivitás: 1 (krónikus)

Település neve

Almásfüzitő Komárom
Csém Mocsa
Csép Nagyigmánd
Dunaalmás Naszály
Dunaszentmiklós Neszmély
Kisigmánd Szomód
Kocs Tárkány


HÁZIREND, BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Betegünk!
Az alábbiakban foglaltuk össze azokat a tudnivalókat, amelyek fontosak lehetnek az Ön és látogatói számára az osztályon való benntartózkodás ideje alatt. A Házirend betartásával Ön segíti a gyógyító munka eredményességét, az Önt és betegtársait megillető betegjogok érvényesülését, valamint az orvosok és az ápoló személyzet munkáját.

Beteg érkezése
A beteg fogadása az osztályvezető ápolóval előzetesen egyeztetett időpontban, kényelmesen berendezett, kórtermi szobákban történik, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve.
Civil ruhák tárolására - névvel ellátva - a kórteremben elhelyezett szekrényben van lehetőség.
Pénz és értéktárgyak megőrzésre a pénztárban helyezhetők el, az osztályon hagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.
A betegek a saját élelmiszereiket az erre a célra megjelölt hűtőszekrényben, névvel és dátummal ellátva tárolhatják.

Az osztály napirendje
05:50 órától - osztályátadás
06:00 - 08:00 óráig - fürdetés, ágyazás, kórterem rendbetétele
08:00 - 09:30 óráig – reggeli osztás, étkeztetés, gyógyszerelés, RR mérés
09:30 - 10:30 óráig - osztályvezető ápolói vizit, állapotfelmérés
10:30 - 11:45 óráig - mobilizálás, betegsétáltatás (gyógytornász közreműködésével)
11:45 - 14:00 óráig - ebéd, gyógyszerelés
14:00 - 16:00 óráig – csendes pihenő
16:00 – 17:50 óráig - egyéb ápolási feladatok elvégzése, vacsora
17:50 - 18:00 óráig - osztályátadás ágytól-ágyig
18:00 - 22:00 óráig - gyógyszerelés, a beteg higiéniai szükségleteinek felmérése, kielégítése, kórterem általános áttekintése
22:00 - 05:50 óráig - lámpaoltás

A betegek étkeztetése
Étkezésre a beteg érkezésének napján az ebédtől, távozásának napjáig jogosult. A járóképes betegek a kórteremben az asztalnál étkezhetnek. Fekvőbeteg részére az étel az ágynál kerül felszolgálásra. A látogatók által a betegek számára behozott és el nem fogyasztott élelmiszereket a kórteremben elhelyezett hűtőszekrényekben kell tárolni. Kérjük, írják rá a beteg nevét, a kórterem és az ágy számát, valamint a tárolás kezdetének időpontját.

Kapcsolattartás
Telefonon csak a beteg általános állapotáról adható felvilágosítás. A betegek hozzátartozói lehetőleg 09.00-15.00 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról. Kivételt képez a rendkívüli eset.

Látogatási rend
Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat a kórteremben vagy az intézet parkjában fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat.

Beteglátogatás ajánlott időpontja:

Egy betegnél egy látogató tartózkodhat egy időben. 

munkanapokon: 14:00-16:00 óráig

hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-11:00 illetve 14:00-16:00 óráig

Beteg melletti benntartózkodás
Ha egy súlyos állapotú beteg hozzátartozója a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető ápolónak kell jeleznie. Éjszakai benntartózkodás nem lehetséges.

Vallásgyakorlás
A betegnek jogában áll a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és az általa igényelt egyházi személlyel kapcsolatot tartani.
Az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát.

A beteg elbocsátása
Amennyiben az intézeti ápolásra a beteg vagy családja nem tart igényt, a beteget el kell bocsátani. Betegeket az intézetből naponta 7-10 óra között bocsátunk el, melynek időpontjáról a beteget, illetve törvényes képviselőjét kezelőorvosa vagy a vezető ápoló lehetőség szerint 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően előzetesen értesíti. A betegnek joga van a gyógykezelése során az egészségügyi intézményt kezelőorvosa tudtával elhagyni, amennyiben ezzel mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti.