Közérdekű adatok

KÖZADATKERESŐ

A Komáromi Selye János Kórház Közzétételi listája
a 2011. évi CXII. törvény alapján
 
Szervezeti, személyzeti adatok.  
 
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők  
 
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  
 
1. Hivatalos név (teljes név) Komáromi Selye János Kórház 2018.05.02  
2. Székhely 2921 Komárom, Széchenyi utca 2. 2018.05.02  
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 2921 Komárom, Pf. 11 2018.05.02  
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-34/342-840 2018.05.02  
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-34/343-224 2018.05.02  
6. Központi elektronikus levélcím Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 2018.05.02  
7. A honlap URL-je www.komaromikorhaz.hu 2018.05.02  
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 2921 Komárom, Széchenyi utca 2. 2018.05.02  
+36-34/342-840 113 mellék 2018.05.02  
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve      
Titkárság 2018.05.02  
10. Az ügyfélfogadás rendje hétfő-péntek 8:00- 14:00 2018.05.02  
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  
 
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SJK_szervezetistruktúra 2023.01.01  
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői  
 
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) vezetők_SJK 2023.01.01  
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) szervezeti egységek vezetői_SJK 2023.01.01  
1.2. A felügyelt költségvetési szervek  
 
I. Közzétételi egység:
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 
 
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns    
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je nem releváns    
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem releváns    
1.3. Gazdálkodó szervezetek  
 
I. Közzétételi egység:
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 
 
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nem releváns    
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása nem releváns    
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve nem releváns    
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns    
1.4. Közalapítványok  
 
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok  
 
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Komáromi-Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány 2020.10.08  
2. A fentiek szerinti közalapítvány székhelye 2900 Komárom, Szabadság tér 1. 2020.10.08  
3. A fentiek szerinti közalapítvány postai címe 2921 Komárom Széchenyi utca 2. 2020.10.08  
4. A fentiek szerinti közalapítvány elérhetősége 06 (34) 342-840 /113, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 2020.10.08  
5. A fentiek szerinti közalapítvány alapító okirata alapító okirat 2020.10.08  
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása alapítvány tagjai 2020.10.08  
1.5. Lapok  
 
I. Közzétételi egység: Lapok  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve nem releváns    
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns    
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns    
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
 
I. Közzétételi egység:
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
 
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Országos Kórházi Főigazgatóság

(OKFŐ)

2023.01.01  
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Tel: (+36 1) 356-1522  
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
https://okfo.gov.hu  
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országos Kórházi Főigazgatóság 2023.01.01  
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.  
Tel.: (+361) 356-1522.  
Fax: (+361) 375-7253  
1.7. Költségvetési szervek  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nem releváns    
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem releváns    
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  
 
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat_archiv

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító okirat

Alapító okirat

Alapító okirat

2023.05.22  
Házirend  2020.09.23  
Adatkezelési-Adatvédelmi Szabályzat 2020.10.08  

Térítésidíj szabályzat

Térítésidíj szabályzat módosítás 2024

2023.01.01

2024.02.01

 
     
     
     
     
     
     
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik    
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása az intézmény adattal nem rendelkezik    
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
 
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése az intézmény adattal nem rendelkezik    
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe az intézmény adattal nem rendelkezik    
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik    
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az intézmény adattal nem rendelkezik    
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az intézmény adattal nem rendelkezik    
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő az intézmény adattal nem rendelkezik    
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő az intézmény adattal nem rendelkezik    
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája az intézmény adattal nem rendelkezik    
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az intézmény adattal nem rendelkezik    
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik    
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás    
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A területi ellátási közeletettséghez tartozó páciensek járó- és fekvő, valamint egynapos diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és gondozása.    
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Betegbeutalás rendje 2018.05.02  
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke      
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

szoftverek_archiv

szoftverek_2023

2023.05.22  
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái      
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja      
     
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei      
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei nem releváns    
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása nem releváns    
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja nem releváns    
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye nem releváns    
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  
 
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns    
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) nem releváns    
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai nem releváns    
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) nem releváns    
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói nem releváns    
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága nem releváns    
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns    
8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns    
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns    
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  
 
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns    
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns    
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza nem releváns    
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns    
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem releváns    
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns    
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem releváns    
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk      
   
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények nincs adat    
   
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése  
 
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje      
     
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Komáromi Selye János Kórház Főigazgatói Titkársága 2020.10.08  
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2921 Komárom, Széchenyi utca 2. 2020.10.08  
  Tel.: (+36) 34/342-840 Fax: (+36) 34/343-224 2020.10.08  
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 2020.10.08  
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Lórodi László, Reé Consulting Nonprofit Kft. 2020.10.08  
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2023 évi adatszolgáltatás 2024.01.18  
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek      
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nincs adat    
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák  
 
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista      
Várólista (46/2006. (XII.27) EüM rendelet) nincs adat    
ADR (1988. évi I. törvény) A Kórház ADR biztonsági tanácsadója: Sántha Zoltán    
A tanácsadói bizonyítvány száma: 1823  
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista      
Alapító Okirat (2011. évi CXCV. törvény)

SJK Alapító Okirat

Alapító okirat módosítás 2023

2023.05.22  
 
3. Gazdálkodási adatok  
 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések  
 
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája  
 
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása nincs adat    
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései  
 
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai nem történt ellenőrzés    
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  
 
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai      
     
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk    
Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) összesített szakellátási kapacitásadatok 2018.05.02  
   
Fekvő ellátási terület TEK_Selye_fekvő 2018.05.02  
Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai      
szakellátási adatok aktív 2018.05.02  
     
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai      
szakellátási adatok krónikus 2018.05.02  
     
Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai      
szakellátási adatok járó 2018.05.02  
     
Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye      
éves fekvő teljesítmény 2023.05.25  
     
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye      
éves krónikus teljesítmény 2023.05.25  
     
Járóbeteg-szakellátás teljesítménye      
éves járó teljesítmény 2023.05.25  
     
V. Közzétételi egység: Működési statisztika    
 
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk    
Beruházási statisztika Beruházásstatisztika 2016 2018.05.02  
Beruházásstatisztika 2017 2018.05.02  
Beruházásstatisztika 2018_I.né 2018.05.02  
     
     
     
KSH Környezetvédelmi jelentés      
nincs adat    
     
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről      
nincs adat    
     
3.2. Költségvetések, beszámolók  
 
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Elemi költségvetés 2017 2023.01.01  
Elemi költségvetés 2018 2023.01.01  
Elemi költségvetés 2019 2023.01.01  
Elemi költségvetés 2020 2023.01.01  
Elemi költségvetés 2021 2023.05.22   
  2023.01.01   
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Éves költségvetési beszámoló 2018 2018.05.02  
Éves költségvetési beszámoló 2019 2018.05.02  
Éves költségvetési beszámoló 2020 2018.05.02  
Éves költségvetési beszámoló 2021 2023.01.01  
  2023.01.01  
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása  
 
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói      
   
   
   
3.3. Költségvetések, beszámolók  
 
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  
 
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021 negyedéves bontásban 2023.05.25  
2022 negyedéves bontásban 2023.05.25  
2023 negyedéves bontásban 2023.05.25  
     
     
     
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege      
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve      
     
     
II. Közzétételi egység: Támogatások  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nincs adat    
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nincs adat    
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nincs adat    
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye nincs adat    
III. Közzétételi egység: Szerződések  
 
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével      
     
     
     
     
     
     
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.      
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani      
     
     
       
       
       
       
IV. Közzétételi egység: Koncessziók  
 
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nincs adat    
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  
 
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nincs adat    
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések  
 
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések      
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés  
 
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről  Közbeszerzési terv 2022    
 Közbeszerzési terv 2023  
   
VIII. Közzétételi egység: Integritás    

 A Selye János Kórház elkötelezett a működésével összefüggésben felmerülő jogszabályt vagy belső szabályzatot, etikai normát, valamint integritást bármilyen formában sértő események megelőzésében, valamint az átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen működés mellett, a csalás és a korrupció felmerülésének megakadályozásában. 

 
 

Az intézmény működését érintő szervezeti integritást sértő eseményekkel (integritás, korrupció vagy szabálytalanság) kapcsolatos bejelentések az integritás tanácsadó részére az alábbi elérhetőségeken és módokon tehetőek meg.

 

 

A bejelentés megtételéhez javasolt a letölthető nyomtatvány alkalmazása
 

Kórház

2921 Komárom, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-34/342-840
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat

 

Rendelőintézet

2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4.
Telefon: +36-34/344-080
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Brigetio Gyógyfürdő

2900 Komárom Táncsics Mihály u. 34-36
Telefon: +36-34/540-073
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

 

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.