Pályázatok

Pályázatok 2019

 EFOP-1.8.21-18-2019-00049 azonosítószámú Infekciókontroll tevékenység megvalósítása a Selye János Kórházban.

 Kedvezményezett neve: Selye János Kórház

Támogatás összege: 58.943.081-Ft.

Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.06.01.

Projekt megvalósítási időszakának záró időpontja: 2021.05.31.

A támogatás mértéke:100%


Pályázatok 2016

ÁEEK-OEP-EMMI-2016/1. pályázat, Kazánház-, Röntgendiagnosztika épületének, élelmezési részleg épületének energeti

kai felújítása”

ÁEEK-OEP-EMMI-2016/1. pályázat, Konyhai eszközök beszerzése,beüzemelése"

ÁEEK-OEP-EMMI-2016/1. pályázataz „Energiaellátás biztonságának javítása (szünetmentes áramforrás)”

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatóak a weboldalunk dokumentumtárában
http://komaromikorhaz.hu/index.php/dokumentumtar


TIOP 2.2.6/12/1/B pályázat

A komáromi Selye János Kórház az utóbbi években jelentős változásokon esett át. Átalakult az intézmény működési struktúrája és helye az egészségügyi ellátórendszerben.

Ezen átalakítás egyik fontos lépése az építési és eszközbeszerzési projekt, mely 2013. december 1-jén indult.

Európai uniós támogatással a projekt keretein belül:

 • krónikus belgyógyászati kórtermek kerülnek kialakítása a volt Gyermekgyógyászati osztály helyén;
 • korszerű kazánok kerülnek beszerelésre, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez;
 • új diagnosztikai eszközöket szerzünk be, röntgen- és ultrahangkészülékeket, egynapos sebészeti eszközöket, labor-automatákat;
 • fejlesztjük a kórház informatika rendszerét és bútorzatát.

A munka a részletes tervek kidolgozásával és a kivitelező kiválasztásával kezdődik, a kórházi szárny átalakításának kezdete 2014 nyarán várható.

A projekt véglegesen 2015. elején zárul. 2014 őszére 80%-os készültséget tervezünk.

Célunk:

 • a Selye János Kórház infrastruktúrájának fejlesztése a páciensek és város minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében,
 • gazdaságilag hatékony és betegbarát intézményi működés kialakítása;
 • a Selye János Kórház egészségügyi szolgáltatási színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása;
 • korszerű technikák, technológiák és eszközök segítségével a Kórház egynapos sebészeti részlege által ellátható beavatkozások körének szélesítése.

A projekt költségkerete (bruttó Ft-ban, a teljes költségvetés bruttó 768 millió Ft):

Építési beruházás és fűtéskorszerűsítés: 88.000.000.-Ft

Orvosi eszközfejlesztés: 488.000.000.-Ft

Bútorzat fejlesztés: 50.000.000.-Ft

Informatikai fejlesztés: 61.000.000.-Ft

Projekt szakmai megvalósítását támogató tevékenységek: 61.000.000.-Ft

Tartalék összeg: 20.000.000.-Ft


TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0077 pályázat

A pályázat összegző adatai:

 • Kedvezményezett: Selye János Kórház, Komárom
 • Projekt címe: Képzési programok támogatása a komáromi Selye János Kórházban
 • Projektazonosító szám: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0077
 • A projekt teljes költségvetése: 39 415 524 Ft
 • Projektmegvalósítás kezdete: 2013.01.01.
 • Projektmegvalósítás vége: 2014.06.30

 

Pályázat tartalmi elemei:
A Selye János Kórház hatékony működésének kialakítása során elsősorban a szakmapolitikai irányelveket, a Semmelweis Tervben foglalt stratégiai célokat, illetve a Kórház jelenlegi szakmai és pénzügyi lehetőségeit veszi figyelembe a területi népegészségügyi trendek és betegigényeknek való megfelelés mellett. A projekt kapcsán célunk volt a struktúraváltás elősegítése alkalmazottaink képzésének támogatásával, munkánk további szakmai fejlesztése, jobb munkakörnyezet biztosítása dolgozóink részére.

A közeljövő legnagyobb kihívása a Kórház életében, hogy az új területi besorolásnak megfelelően, új ellátási struktúra mentén, a megváltozott finanszírozási környezetben is biztosítani tudja fenntartható működését.

Céljaink elérését szolgálja a pályázat, hiszen szakmai továbbképzéseken kívül képességfejlesztő tréningek lebonyolítására is lehetőséget nyújt, mely reményeink szerint dolgozóink stresszmentesebb munkavégzését, a kiégés megelőzését és a betegelégedettség növelését fogja szolgálni. Gyógyító-, megelőző munkánk, vezetői intézkedéseink célja, hogy a betegek, a szolgáltatást igénybevevők magas szintű ellátásban részesüljenek, s tudjuk azt is, hogy munkatársaink akkor képesek a folyamatos magas szintű ellátást, gondoskodást nyújtani a betegek számára, ha a szakmai továbbképzések mellett figyelünk a mentális egészségükre is.

 

Képzőintézményekkel a képzési szerződéseket megkötöttük a pályázatban foglalt kritériumoknak megfelelően.

A pályázat keretében 6 fő kezdte meg és fejezte be sikeresen a szakképzést az alábbi területeken:

 • Légzőszervi szakápoló - 1 fő
 • Fizioterápiás szakasszisztens - 3 fő
 • Szonográfus szakasszisztens - 2 fő

 

Menedzsmentjellegű képzés előkészítése megtörtént, a stresszkezelési tréningek lezajlottak 2014. júniusig (Stresszkezelés és regenerációs képzés megvalósítása 64 fő részére; Létszám csoportonként 16 fő volt).

A pályázat pénzügyi adatai:

A projekt költségkerete: 39 415 524 Ft

A projekt keretében képzésre fordított költség a teljes költségvetés 90%-ka.

Kórház

2900 Komárom, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-34/342-840
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Rendelőintézet

Komárom, Beöthy Zsolt u. 4.
Telefon: +36-34/344-080
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Brigetio Gyógyfürdő

2900 Komárom Táncsics Mihály u. 34-36
Telefon: +36-34/342-551 15 mellék.
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

 

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.