Pályázatok

Pályázatok 2022

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.19-17-2017-00060
A projekt címe: Járóbeteg szakellátás fejlesztése  a Selye János Kórházban.

Kedvezményezett: Selye János Kórház (Komárom, Széchenyi utca 2.)
Elnyert támogatás összege: 147 095 090 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Projekt kezdete: 2022. április 1.
Projekt tervezett befejezése: 2023. december 5.

A projekt tartalma:

A járóbeteg szakrendelők, egynapos sebészeti ellátás infrastrukturális körülményei megfelelőek, azonban az eszköz és géppark fejlesztésre szorul.

Intézményünkben a pályázati beruházásból több szakmában történik gép- műszer és eszköz beszerzés. A beruházással érintett egységek: Fül-orr-gégészet, Reumatológia- Fizioterápia, Gyógytorna, Sebészet, Nőgyógyászat, Bőrgyógyászat, Szemészet, 24 órás Gyermekgyógyászat, Egynapos sebészet (sebészet, nőgyógyászat, ortopédia), Belgyógyászat, Diabetológia, Kardiológia, Urológia, Aneszteziológia, Tüdőgyógyászat, Gasztoenterológia, Ultrahang diagnosztika.

 

          A fejlesztésnek köszönhetően rövidülhet a vizsgálatok ideje, így hatékonyabbá válik a betegellátás, ami az esetleges szövődmények mértékét is csökkenti, további költségeket takaríthatunk meg és nagyobb betegelégedettséget érhetünk el. A magasabb színvonalú eszközökkel jobb felkészültséget nyújtunk a járóbetegeknek, ami pontosabb diagnózishoz is vezet. Nagyobb számban és többféle beavatkozást tudunk elvégezni kompetenciánkon belül, ezáltal a betegeink továbbküldési aránya a fekvőbeteg ellátásba csökkenni fog. 

A pályázatban benyújtott fejlesztések teljes mértékben beleillenek az ágazati koncepciókba, és a járóbeteg feladatellátással érintett területek egészségügyi ellátása vonatkozásában jelentős minőségi javulás eredményezhető. A projektben szereplő szakmai területek fejlesztése tovább erősíti a magas technológiai színvonalú, biztonságos betegellátást. A komáromi Selye János kórház pályázati célja, a járóbeteg szakellátás megerősítése, a lakosság közeli és időben történő magas színvonalú és hatékony ellátás biztosítása a városi és a környező településről érkező betegek részére, ezáltal a fekvőbeteg ellátás tehermentesítése.

 

Az eszközbeszerzésen kívül a fejleszetett elátásokhoz kapcsolódó szakmai és lakossági tájékoztatást is tervezünk: a célcsoportnak megfelelő előadásokon mutatjuk be a Kórház által nyújtott új diannosztikai és terápiás lehetőségeket.

  

 


Pályázatok 2019

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.21-18-2019-00049
A projekt címe: Infekciókontroll tevékenység megvalósítása a Selye János Kórházban.

Kedvezményezett: Selye János Kórház (Komárom, Széchenyi utca 2.)
Elnyert támogatás összege: 58 943 081,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogató alap: Európai Szociális Alap
Projekt kezdete: 2020. június 1.
Projekt tervezett befejezése: 2021.május 31.

A projekt tartalma:

A Selye János Kórház közel 59 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az EFOP vonatkozó pályázati kiírásán az infekció kontroll program megvalósításához. A projekt keretében az alábbi feladatokat valósítja meg intézményünk:

 • Intézményi szintű infekció kontroll helyzetértékelés készítése a kiindulási problémák azonosítására. Az értékelésben kiemelten a 3 fekvőbeteg és az egynapos sebészeti osztály szerepel.
 • A helyzetértékelés alapján cselekvési terve készül, a kitűzött célok megvalósítására prioritási sorrend kerül meghatározásra.
 • A jelenleg is működő IIAB tagjainak megerősítése kórházhigiénikus szakorvos, valamint az infektológus részvételének biztosításával.
 • A már kialakult fertőzések további terjedésének megakadályozására infekciókontroll és surveillance rendszer kerül bevezetésre, melynek célja a betegek és egészségügyi dolgozók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési kockázatainak minimalizálása, a kórokozók terjedésének megelőzése.
 • Új ellátási csomagok és eljárásrendek kerülnek kidolgozásra, ezek gyakorlatba történő bevezetése. A higiéniés csoport tapasztalatai alapján a helyi igényeknek megfelelő ellátási csomagok kerülnek bevezetésre, az országos tisztifőorvos módszertani leveleiben meghatározottak alapján. Pneumónia, véráramfertőzés és húgyúti fertőzés megelőzésre alkalmas ellátási csomagok készülnek, a használatukra vonatkozó eljárásrenddel, belső tananyaggal. A csomagok használatát mind elméleti és mind gyakorlati oktatás mutatja be, és használatukat a kórház adatlappal dokumentálja. A jó gyakorlatok bevezetése mellett a bevezetendő ellenőrzési rend és felügyeleti rendszer biztosítékot nyújt arra, hogy hosszú távon is fenntartható eredményeket érjen el az intézmény az infekció kontroll terén.
 • A projekt megvalósításához jelentős eszközbeszerzés társul: a kórház többek között UVC fertőtlenítő robotot, légfertőtlenítő berendezéseket és kézfertőtlenítő berendezéseket vásárol, valamint érintésmentesen működő műtőajtókat építtet be a kórházi fertőzések megakadályozása érdekében.

 


Pályázatok 2016

ÁEEK-OEP-EMMI-2016/1. pályázat, Kazánház-, Röntgendiagnosztika épületének, élelmezési részleg épületének energeti

kai felújítása”

ÁEEK-OEP-EMMI-2016/1. pályázat, Konyhai eszközök beszerzése,beüzemelése"

ÁEEK-OEP-EMMI-2016/1. pályázataz „Energiaellátás biztonságának javítása (szünetmentes áramforrás)”

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatóak a weboldalunk dokumentumtárában
http://komaromikorhaz.hu/index.php/dokumentumtar


TIOP 2.2.6/12/1/B pályázat

A komáromi Selye János Kórház az utóbbi években jelentős változásokon esett át. Átalakult az intézmény működési struktúrája és helye az egészségügyi ellátórendszerben.

Ezen átalakítás egyik fontos lépése az építési és eszközbeszerzési projekt, mely 2013. december 1-jén indult.

Európai uniós támogatással a projekt keretein belül:

 • krónikus belgyógyászati kórtermek kerülnek kialakítása a volt Gyermekgyógyászati osztály helyén;
 • korszerű kazánok kerülnek beszerelésre, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez;
 • új diagnosztikai eszközöket szerzünk be, röntgen- és ultrahangkészülékeket, egynapos sebészeti eszközöket, labor-automatákat;
 • fejlesztjük a kórház informatika rendszerét és bútorzatát.

A munka a részletes tervek kidolgozásával és a kivitelező kiválasztásával kezdődik, a kórházi szárny átalakításának kezdete 2014 nyarán várható.

A projekt véglegesen 2015. elején zárul. 2014 őszére 80%-os készültséget tervezünk.

Célunk:

 • a Selye János Kórház infrastruktúrájának fejlesztése a páciensek és város minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében,
 • gazdaságilag hatékony és betegbarát intézményi működés kialakítása;
 • a Selye János Kórház egészségügyi szolgáltatási színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása;
 • korszerű technikák, technológiák és eszközök segítségével a Kórház egynapos sebészeti részlege által ellátható beavatkozások körének szélesítése.

A projekt költségkerete (bruttó Ft-ban, a teljes költségvetés bruttó 768 millió Ft):

Építési beruházás és fűtéskorszerűsítés: 88.000.000.-Ft

Orvosi eszközfejlesztés: 488.000.000.-Ft

Bútorzat fejlesztés: 50.000.000.-Ft

Informatikai fejlesztés: 61.000.000.-Ft

Projekt szakmai megvalósítását támogató tevékenységek: 61.000.000.-Ft

Tartalék összeg: 20.000.000.-Ft


TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0077 pályázat

A pályázat összegző adatai:

 • Kedvezményezett: Selye János Kórház, Komárom
 • Projekt címe: Képzési programok támogatása a komáromi Selye János Kórházban
 • Projektazonosító szám: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0077
 • A projekt teljes költségvetése: 39 415 524 Ft
 • Projektmegvalósítás kezdete: 2013.01.01.
 • Projektmegvalósítás vége: 2014.06.30

 

Pályázat tartalmi elemei:
A Selye János Kórház hatékony működésének kialakítása során elsősorban a szakmapolitikai irányelveket, a Semmelweis Tervben foglalt stratégiai célokat, illetve a Kórház jelenlegi szakmai és pénzügyi lehetőségeit veszi figyelembe a területi népegészségügyi trendek és betegigényeknek való megfelelés mellett. A projekt kapcsán célunk volt a struktúraváltás elősegítése alkalmazottaink képzésének támogatásával, munkánk további szakmai fejlesztése, jobb munkakörnyezet biztosítása dolgozóink részére.

A közeljövő legnagyobb kihívása a Kórház életében, hogy az új területi besorolásnak megfelelően, új ellátási struktúra mentén, a megváltozott finanszírozási környezetben is biztosítani tudja fenntartható működését.

Céljaink elérését szolgálja a pályázat, hiszen szakmai továbbképzéseken kívül képességfejlesztő tréningek lebonyolítására is lehetőséget nyújt, mely reményeink szerint dolgozóink stresszmentesebb munkavégzését, a kiégés megelőzését és a betegelégedettség növelését fogja szolgálni. Gyógyító-, megelőző munkánk, vezetői intézkedéseink célja, hogy a betegek, a szolgáltatást igénybevevők magas szintű ellátásban részesüljenek, s tudjuk azt is, hogy munkatársaink akkor képesek a folyamatos magas szintű ellátást, gondoskodást nyújtani a betegek számára, ha a szakmai továbbképzések mellett figyelünk a mentális egészségükre is.

 

Képzőintézményekkel a képzési szerződéseket megkötöttük a pályázatban foglalt kritériumoknak megfelelően.

A pályázat keretében 6 fő kezdte meg és fejezte be sikeresen a szakképzést az alábbi területeken:

 • Légzőszervi szakápoló - 1 fő
 • Fizioterápiás szakasszisztens - 3 fő
 • Szonográfus szakasszisztens - 2 fő

 

Menedzsmentjellegű képzés előkészítése megtörtént, a stresszkezelési tréningek lezajlottak 2014. júniusig (Stresszkezelés és regenerációs képzés megvalósítása 64 fő részére; Létszám csoportonként 16 fő volt).

A pályázat pénzügyi adatai:

A projekt költségkerete: 39 415 524 Ft

A projekt keretében képzésre fordított költség a teljes költségvetés 90%-ka.

Kórház

2921 Komárom, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-34/342-840
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat

 

Rendelőintézet

2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4.
Telefon: +36-34/344-080
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Brigetio Gyógyfürdő

2900 Komárom Táncsics Mihály u. 34-36
Telefon: +36-34/540-073
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

 

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.